Machine Learning and Signal Processing Symposium 2019

MLSP-CeTRI Research Group. UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

logoUTeM.png

Machine Learning and Signal Processing Symposium 2019

Machine Learning and Signal Processing Symposium 2019

Seminar ini dianjurkan untuk memberikan pendedahan berkaitan pengurusan kewangan dalam era revolusi Industri 4.0. Pengisian seminar ini telah dirangka secara menyeluruh untuk mencakupi isu-isu dan cabaran-cabaran yang berkaitan tadbir urus sektor awam. Berkonsepkan perkongsian maklumat, idea, pengauditan mengenai isu-isu semasa meliputi perakaunan, pengauditan dan integriti dalam tadbir urus organisasi yang akan dibentangkan oleh penceramah-penceramah yang pakar dan berpengalaman dalam bidang masing-masing.

Penyertaan seminar ini adalah terbuka kepada Ahli Akademik, Pegawai Kewangan, Pegawai Teknologi Maklumat, Ketua-ketua Jabatan, Pengurus Syarikat dan Pegawai Eksekutif dan pihak yang terlibat dengan pendigitalan.

Event Schedules

Friday, 17 August 2018

# Session Speaker(s) Time Venue
1 Pendaftaran Peserta ..... 08:00 AM - 08:30 AM MAHKOTA HOTEL MELAKA
2 KETIBAAN TETAMU KEHORMAT ..... 08:30 AM - 09:00 AM Mahkota Hotel Melaka
3 UCAPAN ALUAN ..... 09:00 AM - 09:15 AM Mahkota Hotel Melaka
4 UCAPAN PERASMIAN ..... 09:15 AM - 09:45 AM Mahkota Hotel Melaka
5 MINUM PAGI ..... 09:45 AM - 10:15 AM Masjid Selat Melaka
6 Ucaptama - Pengurusan Kewangan Menuju Revolusi Industri 4.0 Speaker 1 10:15 AM - 12:00 PM Mahkota Hotel Melaka

Our Event Sponsors

Check Who Makes This Event Possible!

Diamond Sponsors

Platinum Sponsors

Gold Sponsors

Silver Sponsors