Speakers

Speaker 3

Speaker 3

SESI 6 : PEROLEHAN 4.0, BERSEDIAKAH ANDA?SESI 6 : PEROLEHAN 4.0, BERSEDIAKAH ANDA?

2:00 petang, 18 OGOS 2018

Pengalaman Kerja 16 Disember 1996 – Julai 2003: Mulakan perkhidmatan dalam PTD dan ditempatkan di Kementerian Kewangan sebagai Penolong Setiausaha di pelbagai Bahagian di bawah Perbendaharaan termasuk Bahagian Analisis Ekonomi dan Antarabangsa, Bahagian Pentadbiran, Bahagian Kewangan dan Aktuari serta Bahagian Pelaburan, MKD dan Penswastaan.

Julai 2003 – Mac 2005: Menyambung pelajaran di UIAM.

Mac 2005 – November 2005: Kembali berkhidmat di Kementerian Kewangan sebagai Ketua Penolong Setiausaha (Seksyen Kewangan, Bahagian Pentadbiran).

November 2005 – Mei 2007: Berkhidmat di INTAN Bukit Kiara sebagai Penyelaras Projek Kanan.

Mei 2007 – April 2008: Kembali berkhidmat di Kementerian Kewangan sebagai Ketua Penologn Setiausaha (MKD).

April 2008 – Disember 2008: Ditempatkan sebagai Ketua Penolong Setiausaha di Unit Khas Menteri Kewangan II, Kementerian Kewangan.

Januari 2009 – Ogos 2009: Bercuti tanpa gaji kerana mengikuti suami menjalani program British Chevening Fellowship di Universiti Oxford, United Kingdom.

1 Sept. 2009: Kembali ke Kementerian Kewangan sebagai Ketua Penolong Setiausaha (MKD) hingga Jun 2015.

22 Jun 2015 hingga 6 Mei 2016: Ditempatkan sebagai Timbalan Setiausaha Bahagian, Sektor Tadbir Urus Korporat, Bahagian Syarikat Pelaburan Kerajaan Kementerian Kewangan.

9 Mei 2016 hingga sekarang : Ditempatkan sebagai Timbalan Setiausaha Bahagian, Sektor Dasar dan Akreditasi, Bahagian Perolehan Kerajaan Kementerian Kewangan