Contact Us

Universiti Teknikal Malaysia Melaka - UTeM

Get in Touch

Contact Info

Contact Info
Urusetia UTeM Finance Seminar (UFiS 1.0).
Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.
Telephone: +60 17-295 6782 / +60 17-775 0286 / +6019 211 2301 atau +606 270 1018 / 2027
E-mail: ufis@utem.edu.my